دم پهن مانند دم گرد و دم باریک از ابزار های ضروری و لازم در صنعت به شمار نمی آید، ولی در نظر داشته باشید که برای شکل دادن به سیم باید ابزاری داشته باشید که توسط آن بتوانید سیم را نگه داشته و با دم باریک یا دم گرد به آن فرم دهید، و دم پهن بهترین ابزار برای نگه داشتن سیم است. این ابزار با آرواره های صاف پهن و بدون آج خود گرفتن سیم های نازک را ساده تر می کند.