چوناچ

وبلاگی برای برق؛

۵ مطلب با موضوع «۳. کابل :: ۳.۱. سیم و کابل های برق متداول» ثبت شده است

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۹ ب.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های مفتولی و نیمه افشان سبک (H05VV-R ,H05VV-U ,NYM)

کابل های مفتولی و نیمه افشان سبک (H05VV-R ,H05VV-U ,NYM)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۷:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۷ ب.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های افشان معمولی (H05VV-F ,NYMHY)

کابل های افشان معمولی (H05VV-F ,NYMHY)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۷:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۶ ب.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های افشان سبک (H03VV-F)

کابل های افشان سبک (H03VV-F)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۷:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۴ ب.ظ ÁЯϺÀИ
سیم های افشان (H05V-K ,H07V-K ,NYAF)

سیم های افشان (H05V-K ,H07V-K ,NYAF)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۳ ب.ظ ÁЯϺÀИ
سیم های مفتولی و نیمه افشان (H05V-U ,H07V-U ,H07V- R ,NYA)

سیم های مفتولی و نیمه افشان (H05V-U ,H07V-U ,H07V- R ,NYA)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۷:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ