به روزآوری و به هنگام نمودن نشریات و دستورالعمل های فنی با توجه به فناور ی های جدید و نوآوری های صنعتی در مقاطع زمانی مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیراست. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در راستای وظایف و مسؤولیت های قانونی براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹ /ت ۳۳۴۹۷ ه – مورخ ۲۰/۴/ ۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران) اقدام به بازنگری و تجدید نظر دوم در نشریه شماره ۱-۱۱۰ با عنوان “مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان – جلد اول: تأسیسات برقی جریان ضعیف” نموده است. این مشخصات فنی به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در معیارهای طراحی، نظارت و اجرای تاسیسات برقی ساختمان های طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری عمرانی کشور و استفاده از لوازم و مصالح برقی استاندارد و همچنین رعایت اصول، روش ها و فنون اجرایی متناسب با تجهیزات کاربردی و سازگار با شرایط و مقتضیات کشور تهیه و تدوین شده است. بدیهی است که استفاده از این گونه ضوابط و معیارها متضمن ارتقای کیفیت طر ح ها، تأمین ایمنی لازم، اطمینان از دوام و عمر مفید تاسیسات و صرفه اقتصادی است.

در تجدید نظر این نشریه سعی شده است علاوه بر جایگزین نمودن تجهیزات جدید استاندارد به جای لوازم برقی خارج از رده، دستورالعمل ها و متون فنی نیز با ویرایش های جدید استانداردها و آیین نامه های داخلی کشور، که به وسیله مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر سازمان ها و نهادها تهیه گردیده، هماهنگ شود و در مواردی که ضوابط و معیارهای داخلی موجود نبوده از استانداردهای معتبر بین المللی همچون ANSI/NEMA  و EN ، UL، ITU ،NEC ، BSI، IEC استفاده گردد. هم چنین نشریه به گونه ای نگاشته شده که با توجه به مشکلات دسترسی به متون استانداردها و آیین نامه ها و به منظور بسط و توسعه فرهنگ دانش فنی و انتقال آن به عوامل طراحی و اجرای پروژه ها، محتوای استانداردها و ضوابط فنی لازم الاجرا تا حد امکان در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.

این مجموعه حاوی مشخصات فنی و استاندارد ساخت لوازم، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات برق جریان ضعیف، و نیز دستورالعمل و ضوابط اجرایی نصب، آزمون و را ه اندازی تأسیسات نامبرده می باشد و شامل مباحث مربوط به کابل ها و هادی های جریان ضعیف (تلفن)، وسایل ارتباطی (مراکز تلفن و جعبه های تقسیم)، سیستم های دربازکن و فراخوان، سیستم آنتن مرکزی، سیستم های حفاظتی، سیستم ساعت مرکزی و تنظیم وقت، سیستم های صوتی، و منابع برق بدون وقفه است.

نشریه ۱-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تأسیسات برقی ساختمانی) جلد ۱:

شایان ذکر است که مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برق فشار ضعیف و فشار متوسط در جلد اول  این مجموعه دو جلدی با شماره ۱-۱۱۰ ارایه شده است. نشریه مزبور حاوی مشخصات فنی و استاندارد ساخت لوازم، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات برق فشار ضعیف و فشار متوسط ساختمان، و نیز دستورالعمل و ضوابط اجرایی نصب، آزمون و راه اندازی تأسیسات یادشده می باشد که شامل مباحث مربوط به لوله کشی و سیم کشی برق، کلید و پریز، چراغهای روشنایی، تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط، کابل های فشار ضعیف و فشار متوسط، خازن های قدرت موازی، منابع تغذیه جریان مستقیم با ولتاژ پایین، وسایل شبکه، و نهایتاً سیستم های حفاظت در برابر آذرخش و اتصال زمین است.

 دانلود

 حجم: ۱۲.۱۳ مگابایت

نوع فایل: PDF

سال انتشار: ۱۳۸۹

نجدید نظر: دوم

تعداد صفحات: ۵۱۸ صفحه

نشریه ۲-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تأسیسات برقی ساختمانی) جلد ۲:

شایان ذکر است که مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های جریان ضعیف ساختمان در نشریه ۲-۱۱۰ ارایه شده است. نشریه مزبور حاوی مشخصات فنی و استاندارد ساخت لوازم، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات برق جریان ضعیف ساختمان، و نیز دستورالعمل و ضوابط اجرایی نصب، آزمون و راه اندازی تأسیسات یادشده می باشد.
این مجموعه مباحث مربوط به کابل ها و هادی های جریان ضعیف (تلفن)، وسایل ارتباطی (مراکز تلفن و جعبه های تقسیم)، سیستم های دربازکن و فراخوان، سیستم آنتن مرکزی، سیستم های حفاظتی، سیستم ساعت مرکزی و تنظیم وقت، سیستم های صوتی، و منابع برق بدون وقفه را در بر می گیرد.

 دانلود

 حجم: ۷.۲۳ مگابایت

نوع فایل: PDF

سال انتشار: ۱۳۹۰

نجدید نظر: اول

تعداد صفحات: ۴۵۹ صفحه