چوناچ

وبلاگی برای برق؛

۶ مطلب با موضوع «۳. کابل :: ۳.۳. کابل های کنترل» ثبت شده است

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۲۲ ب.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های کنترل تخت (H05VV-F ,NYSLY (H07VVH6-F

کابل های کنترل تخت (H05VV-F ,NYSLY (H07VVH6-F

منبع / سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۷:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۲۱ ب.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های کنترل افشان شیلددار (NYSLCY)

کابل های کنترل افشان شیلددار (NYSLCY)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۷:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۵:۲۰ ب.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های کنترل افشان (H05VV-F ,NYSLY)

کابل های کنترل افشان (H05VV-F ,NYSLY)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۷ ب.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های کنترل ابزار دقیق (PiMF)

کابل های کنترل ابزار دقیق (PiMF)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۵:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۱۲ ب.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های کنترل معمولی و نیمه افشان (NYY-J)

کابل های کنترل معمولی و نیمه افشان (NYY-J)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۵:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۳۱ ق.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های کنترل متداول

کابل های کنترل متداول


۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ