چوناچ

وبلاگی برای برق؛

۷ مطلب با موضوع «۳. کابل :: ۳.۲. کابل های قدرت» ثبت شده است

کابل های قدرت

۱۱ تیر ۹۶ ، ۱۷:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۲۴ ق.ظ ÁЯϺÀИ
هادی های هوایی آلومینیومی (۲۰KV)

هادی های هوایی آلومینیومی (۲۰KV)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۲۳ ق.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های خود نگهدار آلومینیومی (A2X-T)

کابل های خود نگهدار آلومینیومی (A2X-T)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۷ ق.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های قدرت چند رشته مسی آرموردار

کابل های قدرت چند رشته مسی آرموردار

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۶ ق.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های قدرت با هادی هم مرکز (کنستانتریک)

کابل های قدرت با هادی هم مرکز (کنستانتریک)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۵ ق.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های قدرت چند رشته مسی و آلومینیومی

کابل های قدرت چند رشته مسی و آلومینیومی

منبع / سیمیا
۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۰ ق.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های قدرت تک رشته مسی و آلومینیومی

کابل های قدرت تک رشته مسی و آلومینیومی

منیع / سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ