جهت اتصال دو کابل به یکدیگر، از مفصل (Joint) استفاده می گردد. این اتصال، یا به منظور اتصال دو کابل مجزا از هم و یا جهت ترمیم کابل صدمه دیده، به نحوی که صدمه به هادی کابل نیز سرایت کرده باشد، می باشد. لازم به ذکر است که در صورتی که صرفاً غلاف نهایی کابل صدمه دیده باشد، می توان از روکش حرارتی تعمیری (زیپی) بهره جست. ساختار و اجزاء مفصل ها، بنا بر سطح ولتاژی کابل ها و نتیجتاً ساختار آن ها، متفاوت می باشد، ولی به صورت کلی، هر آن چه در ساختار کابل وجود دارد، جایگزینی نیز در مفصل مرتبط دارد. در کابل های مورد استفاده در ولتاژ بیشینه ۰۰۲۱ ولت (Um) که اصطلاحاً به آن سطح ولتاژی فشار ضعیف اتلاق می گردد، ساختار کابل بسیار ساده، و تنها از یک یا چند هادی از جنس مس یا آلومینیوم، عایق پلاستیکی غالباً از جنس PVC یا XLPE، و یک غلاف کلی که هسته های کابل را در بر می گیرد، تشکیل شده است. بنابر این، در مفصل مرتبط با این کابل ها نیز سه جزء فوق (جایگزین هادی، جایگزین عایق هادی، و جایگزین غلاف نهایی) وجود دارد. در برخی کابل های فشار ضعیف آرمور نیز وجود دارد، که در مفصل مرتبط به این نوع کابل ها، قطعه ای جهت ایجاد پیوستگی آرمور دو طرف کابل به کیت مفصل اضافه می گردد.

مفصل کابل های فشار ضعیف، به صورت کلی دو نوع می باشد:

۱- مفصل حرارتی فشار ضعیف:

مفصل حرارتی فشار ضعیف Low Voltage Joints برای اتصال انواع کابل (روغنی، خشک، آرموردار، سرب دار و غیره) تا ولتاژ 1 کیلو ولت مناسب می باشد. در ساختار این مفصل ها از روکش های عایق چسب دار استفاده می شود که باعث آب بندی کامل مفصل می گردد. نصب سریع وآسان، قدرت عایقی بالا، و آب بندی مناسب از جمله ویژگی های این مفصل ها می باشد.

مفصل حرارتی، با توجه به قیمت بسیار پایین تر و نصب سهل تر نسبت به مفصل رزینی، در شرایط عمومی انتخاب ارجح محسوب می گردد. و این نوع مفصل قابلیت استفاده هم در خطوط هوایی و هم در خطوط زمینی را دارا می باشد. 

نحوۀ نصب مفصل حرارتی بدین گونه است که ابتدا غلاف بیرونی دو سر کابل در اندازه مناسب (طبق طول اعلامی در دفترچه راهنمای نصب) جدا می گردد. سپس، عایق هادی های کابل بسته به طول رابط (موف) از هادی های کابل جدا می شود. پس از آن، اقدام به تنظیف هادی، عایق، و غلاف نهایی شود. روکش حرارتی چسبدار ضخیم بزرگ که قرار است جایگزین غلاف نهایی کابل شود، ابتدا داخل کابل می شود. سپس، روکش های چسبدار کوچکتر که نقش عایق هادی کابل را ایفا خواهند کرد، وارد هسته ها می گردند. پس از آن اقدام به اتصال هادی ها به وسیله رابط های موجود در کیت مفصل می گردد. پس از نصب رابط ها به وسیلۀ دستگاه پرس رابط/  کابل شو مناسب، روکش حرارتی چسبدار ضخیم کوچک بر روی رابط نصب شده قرار می گیرد و به وسیلۀ سر پیک با منبع بوتان یا پروپان حرارت دیده تا کاملاً جمع شده و چسب حرارتی داخل آن روان و ظاهر گردد. این روکش ها، جایگزین عایق کابل می گردند. پس از آن، روکش حرارتی چسبدار ضخیم سایز بزرگ را به وسط کار منتقل نموده و حرارت داده، تا این روکش نیز کاملا جمع و چسب آب بندی درون آن روان گردد.

۲- مفصل رزینی فشار ضعیف:

در مواقعی که محل نصب مفصل دارای رطوبت زیاد و یا آلودگی های شیمیایی می باشد و یا اینکه احتیاج به مفصل با مقاومت مکانیکی بالا وجود داشته باشد، مفصل های رزینی Resin Joints بهترین انتخاب می باشد. مفصل های رزینی در دو نوع انشعابی و مستقیم، برای انواع کابل در سطح مقطع 1/5 تا 400، تک کور و چند کور و تا ولتاژ 3/6 کیلوولت قابل استفاده می باشد. مقاومت فیزیکی و شیمیایی بسیار بالا، مقاومت بالا در برابر نفوذ آب، عایق الکتریکی بالا، قابلیت استفاده در انواع کابل از جمله ویژگی های این مفصل می باشد.

مورد استفاده مفصل رزینی، بیشتر در مواردی که کابل در آب غوطه وری دارد می باشد. درون هر کیت مفصل حرارتی، تعداد و سایز مناسب رابط (موف) مناسب جهت اتصال هادی های دو کابل، تعداد و سایز مناسب روکش حرارتی چسبدار ضخیم جهت عایق کاری رابط ها، و یک قطعه روکش حرارتی چسبدار ضخیم دیگر در سایز و طول مناسب جهت جایگزین سازی غلاف نهایی کابل استفاده می گردد. در صورت آرمور دار بودن کابل، قطعه ای نیز جهت ایجاد پیوستگی آرمور کابل به کیت افزوده می گردد.