چوناچ

وبلاگی برای برق؛

۴ مطلب با موضوع «۳. کابل :: ۳.۲. کابل های قدرت :: ۳.۲.۱. هادی مسی» ثبت شده است

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۷ ق.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های قدرت چند رشته مسی آرموردار

کابل های قدرت چند رشته مسی آرموردار

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۶ ق.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های قدرت با هادی هم مرکز (کنستانتریک)

کابل های قدرت با هادی هم مرکز (کنستانتریک)

منبع: سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۵ ق.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های قدرت چند رشته مسی و آلومینیومی

کابل های قدرت چند رشته مسی و آلومینیومی

منبع / سیمیا
۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۰ ق.ظ ÁЯϺÀИ
کابل های قدرت تک رشته مسی و آلومینیومی

کابل های قدرت تک رشته مسی و آلومینیومی

منیع / سیمیا

۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ