دم کج نیز یکى از انواع دم باریک است که نوک آن خم شده است. دم کج ها در چند نوع ساخته مى شوند. نوعى از آن ها مانند دم باریک است و کارهایى شبیه آن را انجام مى دهد. نوع دیگر آن براى بیرون کشىدن خارهاى دایره اى شکل به کار مى رود.

این ابزار کاربرد فراوانی در تعمیر موتورها، قطعات الکتریکی و الکترونیکی دارد و در بیشتر تعمیرگاه‌های خودرو به چشم می‌خورد. ظرافت به‌کاررفته در ساخت نوک این ابزار باعث می‌شود بتوانید نیرویی با دقت بیشتر منتقل کرده و بدون آسیب رساندن به خار، آن را باز یا جمع کنید. از خارجمع‌کن‌ یا خار باز کن ها در فضاهایی که با محدودیت گردش و حرکت رو‌به‌رو هستیم استفاده‌ی فراوانی می‌کنیم.