گوس متر ابزاری بررای اندازه گیری میدان الکترومغناطیس EMF/ELF با سرعت نمونه برداری ۲.۵ بار در ثانیه برای یک محور در بازه ۲۰/۲۰۰ میکروتسلا می باشد.

تستر میدان مغناطیسی با قابلیت اندازه گیری میدان مغناطیسی در سه جهت که به گوس متر یا شدت سنج میدان مغناطیسی معروف است. در الکترو مغناطیس کلاسیک تعریف میدان مغناطیسی به صورت « میدان حاصل از بار الکتریکی در حال حرکت در اطراف آن » می‌باشد.

امکانات:

ü اندازه گیری قدرت میدان الکترومغناطیس EMF/ELF

ü رنج اندازه گیری:  200/2000mG, 20/200μT  

ü دقت دستگاه:6dgt+2.5%) at 50Hz/60Hz) ±

ü دقت قرائت: 0.1/1mG. or 0.01/0.1μT

ü پهنای باند :HZ 300~30

ü سنسور تک محوره

ü سرعت نمونه برداری: 2.5 بار در ثانیه

ü قابلیت ثابت نگه داشتن بیشترین مقادیر