ترمو متر یا حرارت سنج دستگاهی است که درجه حرارت را می توان به وسیله آن اندازه گرفت. دما از فاکتورهای مهم در فرآیندهای صنعتی است. روش های متفاوتی برای اندازه گیری دما وجود دارد و به دنبال این روش ها دستگاه های مختلفی تولید می شود.  از جمله کمیت های مهمی که در واحد های صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، دمای سیستم می باشد. که با توجه به نیاز ، علاوه بر سنجش میزان درجه حرارت، اغلب توانایی تولید سیگنال کنترلی و همینطور سوئیچ را نیز دارا می باشند.

در بیشتر پروسه های صنعتی دما نقش اساسی را ایفا می کند. با توجه به نقش مهم آن در این فرآیندها کنترل دما اهمیت پیدا می کند و از مکانیزم های متفاوتی برای کنترل دما استفاده می شود.  علاوه بر سنجش درجه حرارت، ترمومتر قادر به تولید سیگنال کنترلی و سوئیچ نیز می باشد. این دستگاه دو جزء مهم دارد: حسگر حرارتی و ابزارهای تبدیل این تغییرات حرارتی به یک مقایس.در صورتیکه دستگاهی ساخته شود که توسط آن بتوان میزان انرژی منتشر شده از یک منبع انرژی را اندازه گیری کرد در نتیجه ی دمای جسم را هم می توان به وسیله آن کنترل کرد.

از انواع روش های اندازه گیری دما می توان به اندازه گیری با ترمومترهای تماسی و ترمومتر لیزری اشاره کرد. روش تماسی در حقیقت از تماس یک سنسور که میتواند ترموکوپل یا ترمورزیستنس (PT100) باشد استفاده کرد. این روش اندازه گیری در مدل های آنالوگ بیشتر به روش بیمتال یا Gas-filled که از یک حباب و لوله موئین درست شده است انجام م یشود. 

روش اندازه گیری غیر تماسی بیشتر بر اساس مقدار تابش فروسرخ که جسم هدف از خود به محیط ساطع می کند استفاده می شود این دماسنج ها به پیرو متر یا تفنگی یا لیزی مشهور هستند. دلیل استفاده از واژه لیزری استفاده از باریکه نور لیزر برای مشخص شدن هدف می باشد.

حرارت سنج های نسل جدید شامل ترمومتر های تماسی و  لیزری از جمله ابزارهای مهم جهت جهت تعمیر،تنظیم و عیب یابی در صنایع پزشکی، غذایی ، برق والکترونیک و ... می باشند.

انواع ترمو متر:

۱- ترمو متر دیجیتال

۲- ترمو متر عقربه ای

۳- ترمو متر لیزری

۴- ترمو متر گازی

۵- ترمو متر میله ای

در انتخاب برخی از انواع ترمومتر باید به موارد زیر دقت شود:

۱- دقت اندازه گیری 

۲- توانایی اتصال به سیستم کامپیوتری و ذخیره اطلاعات

۳- بازه ی اندازه گیری 

۴- نوع سنسور قابل اتصال

۵- تعداد سنسورهای ورودی و ...