دستگاه تست برقگیر فشار ضعیف و متوسط  با قابلیت تست برقگیر های فشار متوسط و فشار ضعیف - با قابلیت اندازه گیری جریان نشتی هارمونیک اول - هارمونیک سوم - دارای سه رنج اندازه گیری 300µA/ 3mA / 30mA با رزولوشن  10nA / 1 Micro A / 10 Micro A دارای دهانه کلمپ با قابلیت باز و بسته شدن اتوماتیک - دارای چوب استیک تلسکوپی با طول 3 متر