تعریف واحد طول در سیستم متریک:

در سیستم متریک واحد مقررۀ قانونی طول، متر است و تعریف آن تا سال ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۳۸ شمسی) عبارت بود از ۱ تقسیم بر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ محیط کرۀ زمین دروی خطی که از قطب ها می گذرد.

تعریف جدید متر:

متر یکای طول متریک و برابر با ۳۹٫۳۷ اینچ و ۱۰۰ سانتی متر و یک هزارم کیلومتر و ۱۰۰۰ میلی‌متر است. لغت متر از واژه یونانی μέτρον به معنی اندازه‌گیری آمده‌است. متر یکای اصلی طول در دستگاه SI با نماد m است. تعریف آن به صورت مسافتی است که نور در کسری از ثانیه (یک بر روی ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸) می‌پیماید به عبارت دیگر نور هر ثانیه ۲۹۹٬۷۹۲٬۴۵۸ متر می‌پیماید.

متر نواری:

از این وسیله برای اندازه گیری قطعات استفاده می شود. جنس مترهای نواری را از فولاد فنر انتخاب می کنند؛ به دلیل قابل ارتجاع بودنمی توان از آن ها در اندازه گیری طول قوس ها نیز استفاده نمود. ابعاد و وزن این محصول به صورتی در نظر گرفته‌شده که جابجایی و کار کردن با این متر به‌آسانی امکان‌پذیر باشد. این متر با تیغه‌ای فلزی ساخته می‌شود. برای راحت‌تر شدن اندازه‌گیری، سر تیغه به صورت آهنربایی ساخته شده است. بدنه‌ی این محصول از جنس پلاستیک ساخته شده و مقاومت و انعطاف بالایی در برابر ضربه دارد. برای این متر، یک قفل جهت ثابت کردن مقدار اندازه‌گیری شده، یک بند برای آویختن متر و یک قلاب فلزی برای وصل کردن متر به کمربند یا جیب لباس قرار داده شده است.  این گونه مترها را با طول های ۱، ۲، ۳، ۵ و ۱۰ متر و با عرض ۱۲ میلی متر می سازند. دقت اندازه گیری با این مترها ۱ میلی متر در یک متر می باشد.

در موقع اندازه گیری با متر نواری، بایستی دقت تنمود که نقطۀ صفر آن در ابتدای قطعه مورد اندازه گیری قرار گرفته و نوار فلزی آن را روی قطعه کاملاً بخوانید. سپس به طور عمودی روی عدد قرار گرفته در انتهای قطعۀ مورد اندازه گیری نگاه کرده و مقدار آن را می خوانیم.

ضریب‌های اس‌آی برای متر (m)

معادل متر در دیگر یکاها

تعریف واحد طول در سیستم اینچی:

واحد اندازه گیری طول در سیستم اینچ، فوت (ft) می باشد، هر فوت برابر با ۳۰۴.۸ میلی متر است.