برای پرس کردن کابلشو به کابل، نیاز به دستگاه پرس کابلشو می باشد که به دو صورت دستگاه پرس کابلشو شارژی و دستگاه پرس کابلشو هیدرولیکی در بازار وجود دارد. پرس کابلشو هیدرولیکی یک ابزار کابل کشی پرکاربرد در صنعت برق محسوب می گردد. 

لقمه های پرس کابلشو باید مطابق با استادارد DIN مربوط به کابلشوها تولید شوند تا در حین پرس کردن کابلشو، تا نه تنها هادی داخل کابلشو له نشود و هم چنین نقطه تیزی حاصل نگردد بلکه اتصالی مطمئن برای مدت طولانی حاصل گردد. این مباحث برای اتصالات در تمام سطح ولتاژی بسیار حائز اهمیت می باشد بخصوص فشار متوسط و فشارقوی.

دستگاه پرس کابلشو مناسب برای پرس کردن کابلشوهای مسی و آلومینیومی از سایز ۱۶ تا ۳۰۰ می باشد.  این دستگاه پرس کابلشو، تحت نام پرس کابلشوی سه ضرب شناخته می شود. یعنی تنها با ۳ الی ۴ ضرب، فک ها به هم نزدیک میشوند و عملیات پرس تمام می شود.

انواع ابزار پرس کابلشو:
۱- پرس کابلشو دستی:
برای پرس کردن کابلشو به سر کابل با اعمال نیروی دستی و به صورت مکانیکی استفاده می گردد.
۲-  پرس کابلشو هیدرولیکی:
در پرس هیدرولیکی عمل پرس کردن کابلشو به سر کابل به کمک نیروی هیدرولیک انجام می گردد.
۳- پرس کابلشو شارژی: 
در پرس شارژی برقی عمل پرس کردن کابلشو به سر کابل به کمک برق انجام می گردد.

۴- پرس کابلشو  با سر جدا شونده:

در این نوع پرس ها، سر پرس قابلیت جابجایی و قرارگرفتن در محل پرس برای مکان هایی که امکان استفاده از کل دستگاه پرس نمی باشد را دارد.